Standard plemene

Pozice 1. – hmotnost
 
0,80 - 0,99 kg   1,00 - 1,19 kg   1,20 - 1,40 kg   1,41-1,50 kg   1,51 - 1,60 kg
 
Pozice 2. – tvar (viz. všeobecná část)
 
Při zjišťování tvaru zvířete je nutné celé tělo dokonale prohmatat, zvláště pokud jde o kůži králíka a hřbetní linii, neboť dlouhý vlas zakrývá tvarové nedostatky.
 
a) Průběh hřbetní linie - Hřbetní linie začíná u prvního krčního obratle a končí u kořene pírka. Má být ladná, na zadní partii těla pěkně zaokrouhlená. V zátylku nesmějí být zřetelné lopatky.
 
b) Poloha končetin – Hrudní končetiny musejí být rovné, jejich nášlap má být tzv.kočičí.Pánevní končetiny musejí být rovněž rovné, chodidla těsně k tělu přilehlá, s polohou rovnoběžnou k tělu, kyčle mají těsně přiléhat k trupu.
 
c) Poloha pírka – Pírko musí být rovné, vztyčené, přilehlé k tělu a ve směru páteře.
 
d) Kůže králíka – Kůže má pružně, avšak pevně přiléhat na všech částech těla králíka. Nemá nikde tvořit záhyby nebo převisy.
 
e) Vnější pohlavní orgány – Mají být výrazné a nedeformované. U samců mají varlata co nejvíce přiléhat k tělu.
 
Pozice 3. – typ ( viz.všeobecná část - jedná se především o hodnocení harmonie tělesných tvarů)
 

Odpovídá kritériím třetí pozice u hermelína a páté pozice u hermelína.

Pozice 3.- typ (Hermelín)
 
Tělo je krátké, zavalité, rovnoměrně široké po celé délce. Končetiny jsou středně dlouhé, přiměřeně silné. Je nutný vzpřímený postoj na hrudních končetinách. Krk je neznatelný. Pírko působí velmi krátkým dojmem.
 
Pozice 5. - hlava, uši (Hermelín)
 
Hlava je poměrně velká, široká v čele s výraznými lícními partiemi a krátkou tupou tlamičkou (tzv. žabí tlama). Šířka čela u samců má být nad 5,5 cm a u samic minimálně 5 cm. Krk je nevýrazný, oči jsou mimořádně velké a vypouklé. Uši mají délku 5 - 5,5 cm, jsou vzpřímené, těsně u sebe zpříma nesené, dobře osrstěné, na koncích pěkně zaoblené. Kratší uši nejsou vadou.
 
Pozice 4. - srst
 
Srst je hustá, jemná, je tvořena třemi typy chlupů a to podsadou, pesíky a polopesíky. Srst připomíná strukturou angoru. Pesíky jsou však zastoupeny ve větším množství. Srst je delší než 5 cm. Je rovnoměrně rozložená po celém těle včetně břicha a hlavy. Končetiny jsou osrstěny jako u plemen s normální srstí. (pozn. KPZT: srst musí být kvalitní, pokud se snadno zacuchává nebo filcovatí, není vhodná do dalšího chovu, stejně jako srst typu angora nebo liščí - viz níže)
 
Pozice 5. - plemenné znaky
 
Plemenné znaky tvoří čelenka v osrstění hlavy a polodlouhá srst na uších. (pozn. KPZT: Čelenka je velmi důležitá, bude to jeden z nejdůležitějších znaků, na který se bude hledět při uznání Zakrslého teddy jako nového plemene! Míní se jí srst na hlavě, která musí být u dospělého králíčka dlouhá, u uší se rozděluje a padá po stranách do očí králíčka, vpředu přepadá přes nos dolů. Králíčci, kteří mají na hlavě srst krátkou (a nejedná se pouze o sezónní línání), se vyřazují z chovu)
 
Pozice 6. – barva krycího chlupu, podsady, mezibarvy, očí a drápů
 
Dle výchozích plemen (pozn. KPZT: po dohodě s posuzovateli ČSCH, jsme se rozhodli zaměřit se nejdříve jako Klub na barvu bílou, žlutou, červenou a černou, jinak v současné době je možná jakákoli barva)
 
Pozice 7. – péče a zdraví
 
K péči chovatele o zvíře patří především čistota zvířete a pak příprava na výstavu. Uši musejí být řádně vyčištěné, prosté ušního mazu. Do této pozice patří také znečištění spodků končetin (nášlapové plochy). Rovněž musejí být vyčištěny pohlavní koutky a vykartáčovaná srst. Drápy králíka musejí být zkráceny tak, aby nepřesahovaly srst, ale také aby nedocházelo ke zranění. Drápy musejí být také řádně očištěny bez jakéhokoli nánosu trusu.
 

Vady:

Pozice 4.
 
Srst silně připomínající angoru (podsadové chlupy silně převládají) nebo liščí (převládá množství pesíků)
 

Návrh byl vypracován ve spolupráci s posuzovateli ČSCH.