Plány pro rok 2010 

Ráda bych přispěla při propagaci plemene ZTd a nadále se podílela na novošlechtění v barvách bílý modrooký, holandský modrý a okrajově havana. Mým cílem je odchovávat zdravá, vitální a dobře socializovaná zvířata, která se co nejvíce přibližují navrhovanému standardu. I nadále pracuji s mládeží a ráda bych tuto práci ještě více rozšířila a obohatila o další spolupracovníky, prostory a další mladé lidi i děti. Důležitou součástí naší práce je výcvik zvířat vhodných pro zooterapii a zooterapie samotná. Na rok 2010 máme naplánováno několik akcí a rozšíření činnosti o ekologickou výchovu, návštěvy hospiců a dětských domovů společně s našimi zvířaty. Rádi bychom dále a intenzivněji spolupracovali se sdružením zooterapeutů a s ČSCH.

V roce 2010 bude v naší CHS možnost zakoupit odrostlá mláďata vycvičená právě na zooterapii a králičí HOP, překážky a chovatelské vybavení - touto aktivitiu si zajišťujeme částečné pokrytí nákladů spojených s provozem dětského kroužku.

Připravuji zprávu o činnosti v roce 2009.

 

Na našich stránkách můžete najít příběhy, fotografie a zajímavosti ze života králíčků. Pokud vás zajímají odborné informace, doporučuji navštívit stránky www.zakrsly-teddy.webnode.cz.  Stránky KPZT obsahují velké množství kvalitních a odborných informací a také jsou tam kontakty na ostatní chovatele.

Od 13.5.2008 jsme také členy KLUBU PŘÁTEL ZAKRSLÝCH TEDDY a ČSCH.

             

             Linda Krajská Libánská                                 

             Lipence, Praha západ

             Tel:732 910 185

             e-mail: rajteddiku@gmail.com