Plány pro rok 2010

15.04.2010 13:21

 

Plány pro rok 2010 

Ráda bych přispěla při propagaci plemene ZTd a nadále se podílela na novošlechtění v barvách bílý modrooký, holandský modrý a okrajově havana. Mým cílem je odchovávat zdravá, vitální a dobře socializovaná zvířata, která se co nejvíce přibližují navrhovanému standardu. I nadále pracuji s mládeží a ráda bych tuto práci ještě více rozšířila a obohatila o další spolupracovníky, prostory a další mladé lidi i děti. Důležitou součástí naší práce je výcvik zvířat vhodných pro zooterapii a zooterapie samotná. Na rok 2010 máme naplánováno několik akcí a rozšíření činnosti o ekologickou výchovu, návštěvy hospiců a dětských domovů společně s našimi zvířaty. Rádi bychom dále a intenzivněji spolupracovali se sdružením zooterapeutů a s ČSCH.

V roce 2010 bude v naší CHS možnost zakoupit odrostlá mláďata vycvičená právě na zooterapii a králičí HOP, překážky a chovatelské vybavení - touto aktivitiu si zajišťujeme částečné pokrytí nákladů spojených s provozem dětského kroužku.

Připravuji zprávu o činnosti v roce 2009.

 

—————

Zpět