Více o projektu

01.02.2013 00:00

Rádi bychom vám oficiálně představili projekt s názvem:   

 

Ráj teddíků – otevřeným srdcem proti drogám.

 

Cílem projektu je prostřednictvím volnočasových aktivit dětí přispět k prevenci patologických závislostí, které se v rostoucí míře vyskytují mezi stále mladšími dětmi.

Důvodem pro realizaci projektu Ráj teddíků je fakt, že pro dospívající děti je velmi nebezpečný pocit vlastní méněcennosti, zbytečnosti, neužitečnosti pro druhé. Tento pocit může vést až ke vzniku různých patologických závislostí. Pokud se děti v druhé fázi projektu naučí soucítit, zjistí, že každý z nich může být prospěšný, a že jsou na světě děti, jimž zdravotní potíže brání žít plnohodnotný život. Toto poznání přispěje u zdravých dětí k uvědomění si vlastní hodnoty a vlastních možností.

Hlavní metodou je prostřednictvím péče o zakrslé králíčky naučit děti užitečným dovednostem a umožnit jim poznat jejich vlastní hodnotu, schopnosti a možnosti.

Projekt je rozdělen do dvou fází, z nichž první je realizována formou zájmového kroužku a druhá má podobu aktivní účasti dětí na pomoci dětem nemocným.

 

První fázi projektu chceme pojmout jako zájmový kroužek.Naším záměrem je nejen představit veřejnosti plemeno Zakrslý teddy, ale především umožnit dětem se s těmito krásnými zvířátky blíže seznámit a naučit je, jak o zvířátka pečovat a jak s nimi zacházet.

V kroužku se děti v první fázi naučí těmto dovednostem:

 

  • jak o zvířátka pečovat a jak z nich vychovat milého společníka,
  • jak se zklidnit natolik, aby zvířátkům mohly naslouchat a sžít se s nimi – formou relaxace,
  • jak spolupracovat ve skupině.

 

Ve druhé fázi budou děti, které absolvovaly první fázi a nabyly tam potřebné zkušenosti a dovednosti, navštěvovat se svými králíčky nemocnice a dělat společnost dlouhodobě nemocným dětem.

V této fázi se děti:

  • naučí soucítění a trpělivosti,
  • naučí se, že každý, kdo má otevřené srdce, může být prospěšný a stačí k tomu málo,
  • naučí se důvěřovat sobě a svým schopnostem.

 

Celý tento projekt pro volný čas bude zařazen do protidrogového programu se zaměřením na věkovou hranici 10 – 16 let. První fáze projektu je vhodná i pro mladší děti (5 – 10 let), které si pomocí jednoduché, atraktivní a pro děti velice přístupné formy osvojí odborné informace o chovu zakrslých králíčků a také obecné informace o přírodě a ochraně životního prostředí.

Cílovou skupinou jsou děti ve větších městech, kde je kontakt s živou přírodou i domácími zvířátky velmi omezený.

 

Autor projektu: Linda Krajská Libánská

 

Tento projekt je duševním vlastnictvím autora a veškerá práva jsou vyhrazena pouze autorovi a nelze bez souhlasu autora použít projekt,ani žádnou jeho část. Dlezákona 121/2000sb.

—————

Zpět